TCNANO NORGE AS FORHANDLERE INFO PRODUKTER BÅTPLEIE BOAT CARE (English) TEAKDEKK BILPLEIE POLERINGSTILBEHØR REWITEC VASK/RENS GRAFFITI BYGG AEROGEL TESTER NYE PRODUKTER TEKNISK INFO NANOTEKNOLOGI

Beskytter dine verdier!

Kontaktskjema

BILPLEIE

Nanoteknologiske bilpleieprodukter hever kvaliteten på polering enormt mye. Holdbarheten på behandling av
lakkerte flater er vesentlig lenger enn med voksbaserte produkter. Da snakker vi om ”kjemisk” nanoteknologi,
ikke voksprodukter kalt ”nano”. Siste ledd i utviklingen er produkter basert på 3D hybrid, kjemisk nanoteknologi, noe som har medført enda sterkere binding til flaten og motstandsdyktighet mot kjemikalier. Det vil si at du kan bruke avfetting på lakken i vinterhalvåret uten at det går ut over poleringen. Vokspolish fjernes ganske så raskt
av en avfetting.

3D NANOPOLISH
For rens, polering og beskyttelse av billakk - alt i én operasjon! Konstruert i 3 dimensjoner (layere, noe
som gir en meget sterk binding til flaten. Motstår avfetting. Holdbarhet i minst 15 mnd. Inneholder ingen frie nanopartikler.Tåler avfettingsmidler!

3D NANOPROTECT
Brukes på fortrinnsvis ren og pen lakk og poleres av etter nødvendig virketid. Fungerer like bra som dyrere lakk-behandlinger. Kan også brukes på plast, kunststoff, gummi, skinn, etc. Produktet er støvfritt ved avpolering. Inneholder ingen frie nanopartikler. Holdbarhet i minst 15 mnd. Tåler avfettingsmidler.

NANOPROTECT PEARL & SHINE
Aldri mer voks! Superhydrofob coating som gir rask og enkel polering. Blandes med vann eller sprayes på
bilen mens den er våt. Kan også påføres som konsentrat på ren og tørr lakk. Har langt bedre holdbarhet enn
voks (6 mnd.) og gir en brilliant glans til lakken. Kan ikke brukes sammen med voks! Tåler avfettingsmidler!

NANOPROTECT CW SUPERWASH
Et meget miljøvennlig produkt uten løsemidler. Utmerket til både vask og rens av glass, tekstiler, osv.
Fjerner og løser opp blant annet måkeskitt fra tekstiler, lakk, osv. Leveres i 250 ml konsentrat som blandes
1:150 til 1:200. Produktet er ikke merkepliktig.

NANOPOLISH BGL
Dette er den optimale forsegling av frontruten som gjør at vann preller av og trekker med seg smuss og annen forurensing. Rutene holder seg mye renere og du sparer spylervæske.

NANOPOLISH FELG
En felgbehandling som medfører at forurensninger blir lettere å fjerne fra aluminiumsfelger. Bremsestøv, asfaltflekker, osv. setter seg ikke fast som på en ubehandlet felg.

REWITEC
Rewitecteknologien genererer i et "tribological system" en nanoglatt, slitasjeresistent, metallsilikatoverflate som beskytter de opprinnelige metallflater permanent fra slitasje. Allerede utslitte og skadede metalloverflater å bli
rekonstruert ved bruk av denne "beleggteknologi" og forseglet.

NANOPROTECT PEARL & VIEW
er et innovativt beskyttelsesprodukt for alle typer glassoverflater. Det er spesielt utviklet for båt og bilvinduer.
Produktet gir meget god vanndrenering og gir derfor bedre utsyn i regnvær. I tillegg holder rutene seg renere og kalk/saltavsetninger, insekter, etc. blir lettere å fjerne. Egner seg også for dusjvegger av glass og hindrer kalkav-setninger i å feste seg. Et rimeligere produkt og med kortere holdbarhet enn Nanopolish BGL (ca 3 mnd). Behandlingen er enklere å utføre.


Etsing på lakken forårsaket av sur nedbør og industrinedfall.

Miljøet skader lakkens beskyttende egenskaper på din bil hvis du ikke tar godt vare på den. Industriforurensing
og utslipp fra kjøretøy henger i luften og blandes med regn eller dugg og danner syre. Syren legger seg på bilens lakk, vannet fordamper og syren omdannes til et konsentrat som over tid ødelegger lakken. Det er nødvendig å vaske og polere bilen for å motvirke dette.

Skade foårsaket av fugleskitt, insekter og kvae eller saft fra løvtrær.
Fugleskitt inneholder syrer. Om ikke disse fjernes kan de spise opp klarlakken og den fargede grunnlakken rela-
tivt raskt. Når insekter fester seg på lakkoverflaten dannes det korroderende forbindelser under nedbrytingen.
De kan bryte ned både klarlakk og underliggende farget lakk. Kvae fra bartrær kan feste seg permanent til
lakken og lakken skades om den prøves å skrapes vekk. Saft fra løvtrær kan også ha nesten samme effekt
som fugleskitt ved at det kan etse seg inn i lakken. CW Superwash løsner disse forurensingene skånsomt.

Behandling av lakken med vår nanopolish vil være med på å motvirke disse skadene i og med at den er motstandsdyktig mot syrer.

3D NanoPolish

3D NanoProtect

Pearl & Shine

CW SuperWash

Rewitec

Nanopolish BGL

Nanopolish Felg

OBS!
Etter at bilen er vasket og avfettet,
sjekk om mulig renheten i lakken med en klut påført rensevæske som løser opp asfalt, voks og tjære.
Om kluten blir som under, anbefales ytterligere rens. Det er meget viktig at lakken er fullstendig ren før polish-produktene påføtres. I og med at de motstår kjemikalier
vil det være van-
skelig å rense
vekk urenheter
etter at behan-
dlingen er fore-
tatt.

Pearl & View