OIL OFF

Løser opp oljeavsetninger som effektivt kan skylles vekk med vann. Produktet er spesielt utviklet for generell oppløsning og vask av oljeholdig smuss samt fjerning av de mest kompliserte oljeavsetninger, men egner seg ualminnelig godt for rengjøring av motorer, felger, asfaltflekker, fendere, oljeavsetninger i båter, tectylrester, eksosmerker, osv.


Produkttype

Naturprodukt for oljesanering.


Bruksområder

Løser opp oljeavsetninger som effektivt kan skylles vekk med vann, eventuelt ved bruk av høytrykksvasker, suges opp med vacuumsuger eller spyles bort.


Egenskaper

- Mild duft. Lys, naturlig grønn farge.

- Tetthet 900kg/m³

- Lett løselig-/emulgerbar i vann.

- Flammepunkt 130° C.


Omdanner hydrokarboner til en vannløselig biomasse som består av oppløst olje, Oil Off! og en stor andel vann. Dette gir en meget rask nebrytning av oljen. Tåler frost og kan brukes ved kuldegrader.


Brukerveiledning

Oil Off! legges på med lavtrykksprøyte, pensel eller rull i konsentrat. Etter noen minutters virketid - avskylling med rent vann. På større flater benyttes gjerne en høytrykksvasker med varmt vann (40°-70° C) som øker nedskyllingskapasiteten kraftig.

Ved tykkere oljeavsetninger bør flaten bearbeides med en skrubb/pensel, e.l., Slik  at produktet “jobber” seg inn i oljen før avskylling. Innånding av sprøytestøv ved bruk av lavtrykksprøyte bør unngås.


Normal håndtering og mindre utslipp vurderes til å ikke utgjøre noen skaderisiko.

Les HMS-datablad før bruk!


Se Teknisk info

TCNANO NORGE ASFORHANDLEREINFO/OM OSSPRODUKTERNYE PRODUKTERBÅTPLEIEBOAT CARETEAKDEKKBILPLEIEDIAMOND COATREWITECPOLERINGSTILBEHØRVASK/RENSGRAFFITIBYGGALUPROTECTAEROGELTESTERTEKNISK INFONANOTEKNOLOGI
Kontaktskjema