TCNANO NORGE AS FORHANDLERE INFO PRODUKTER NYE PRODUKTER BÅTPLEIE BOAT CARE TEAKDEKK BILPLEIE DIAMOND COAT REWITEC POLERINGSTILBEHØR VASK/RENS GRAFFITI BYGG AEROGEL TESTER TEKNISK INFO NANOTEKNOLOGI
Kontaktskjema

PRODUKTER

Våre nanoteknologiske produkter har til fulle vist sin berettigede plass i markedet. De fleste av produktene har som formål å beskytte overflater, samt gjøre at de blir lettere å holde rene. Nanoproduktene legger nye byggestener til en eksisterende flate, og binder seg kjemisk til denne.

Produktene er i hovedsak tilpasset de enkelte flater, men det finnes fellesnevnere som kan gjøre de velegnet også til andre oppgaver. Det står brukeren fritt å prøve, men sett alltid noen små prøver først, eller ta kontakt med TCnano Norge AS for ytterligere produktinfo.

Noen av produktene vil kreve en noe mer omfattende informasjon. Denne finnes som en nedlastbar PDF-fil under TEKNISK INFO eller link til utvidet info direkte på siden.

Produktene er stort sett meget enkle å bruke. Riktig utført behandling vil gi brukeren en god opplevelse. Det finnes bruksanvisninger (PDF) på flere av produktene under TEKNISK INFO.

Vi har også produkter som ikke er ”nanoprodukter”, men som  er relatert til flere av områdene våre nanoprodukter er laget for. Det er i vesentlig grad renseprodukter. En flate som skal behandles med et nanoprodukt krever en så god rengjøring i forkant som mulig.