TCNANO NORGE AS FORHANDLERE INFO PRODUKTER BÅTPLEIE BOAT CARE (English) TEAKDEKK BILPLEIE POLERINGSTILBEHØR REWITEC VASK/RENS GRAFFITI BYGG AEROGEL TESTER NYE PRODUKTER TEKNISK INFO NANOTEKNOLOGI

Beskytter dine verdier!

Kontaktskjema

TEAKDEKK

TEAKBEHANDLING MED NY TEKNOLOGI
Tradisjonelt sett har behandling av teak på båter vært av å bruke forskjellige former for olje. På seilbåter har
man stort sett valgt å beholde dekket grått og ubehandlet, eller behandle det med forskjellige midler for å hindre
at treverket tørker ut. Da i hovedsak med pleiemidler som ikke gjør dekket glatt. Resultatet er at uansett type behandling, vil sollyset "spise" opp trefibrene og vannintrenging mellom nater og treverk blir resultatet. For motorbåter er den tradisjonelle behandlingen bruk av olje. Det fungerer bra om det vedlikeholdes med jevne mellomrom. Olje tørker relativt raskt ut. Men olje trekker også til seg mye forurensing, så den bør fjernes eller renses meget godt før ny påføring. Lag på lag med olje blir ikke pent.

ANTGRA
En alternative behandling vil være bruk av Antgra. Antgra bygger ikke lag som olje, men trekker inn i trefibrene.
I tillegg beskytter Antgra treet mot sollys i opptil 2 år. Det vil heller ikke oppstå "stier" på treverket hvor belast-ningen er stor. Antgra blir ikke glatt og gir tilnærmet samme farge på overflaten som det opprinnelige treverket,
om man da ikke velger Antgra med tilsatt farge.

TEAKBESKYTTELSE AB
Vil hindre vanninntrenging i treverket, men hindrer ikke "gråing". Det kan brukes i kombinasjon med Antgra, men
da først etter at Antgra har blitt værpåvirket en god stund. Produktet medfører lettere renhold.

FORUTSETNING FOR BRUK
All olje og skitt må fjernes før Antgra/Teakbeskyttelse AB brukes. Om det er rester av olje, etc, igjen vil det medføre sjolder eller dårlig inntrenging. Det finnes produkter på markedet som kan brukes til dette, men påse
at de ikke etterlater kjemikalie- eller såperester i treverket.

TEAKRENS 7XM
Renser teaken så den blir fri for olje og skitt. Det er påkrevet for videre behandling. Er det olje og skitt i treverket, bruk Teakrens 7xM. Er det kun skittent, bruk NanoProtect Rengjører.

NANOPROTECT RENGJØRER
Renser teak før bruk av Antgra om det ikke har vært påført olje tidligere. Vil normalt også fjerne mye av de for-vitrede, grå trefibrene, litt avhengig av treverkets tilstand. Utmerket som vaskemiddel i svakere blanding (1 : 30). Må ikke brukes på oljede dekk da det vil slite på oljen. Påvirker ikke Antgra ved vask.

Produktene kan brukes i kombinasjon eller som frittstående produkter. De er basert på den siste teknologien
innen hybrid, kjemisk nanoteknologi.

Treverk skadet av sollys

Antgra Gylden på terrassegulv

Antgra Gylden i brønnen på seilbåt

Antgra Nøytral på lys teak.
Lyspåvirket i 2 år.